Elektronska oglasna tabla

Na osnovu člana 78. (Javno dostavljanje) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16) neposredni uvid u akte može se izvršiti u službenoj prostoriji: A016 u radnom vremenu od 08 do 15 časova, u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd, Vojvode Stepe 458.

DOKUMENTA

Broj predmeta i datum

515-00-01487-2021-7-001 objavljeno dana 13.01.2022.
323-00-00255-2021-6-004 objavljeno dana 22.12.2021.
323-00-00323-2021-6-003 objavljeno dana 22.12.2021.
323-14-00052-2021-8-002 objavljeno dana 22.12.2021.
515-01-04727-2020-4-009 objavljeno dana 22.12.2021.
515-01-04727-2020-4-009 objavljeno dana 22.12.2021.
515-01-00672-2020-4-004 objavljeno dana 15.12.2021.
515-00-01368-2021-7-001 objavljeno dana 13.12.2021.
515-01-04533-2021-4-006 objavljeno dana 07.12.2021.
515-01-03616-2020-4-006 objavljeno dana 07.12.2021.
515-01-03617-2020-4-006 objavljeno dana 07.12.2021.
515-00-01320-2021-7-001 objavljeno dana 01.12.2021.
515-00-01494-2021-7-001 objavljeno dana 01.12.2021.
515-01-03121-2020-014 objavljeno dana 01.12.2021.
323-00-00295-2021-6-005 objavljeno dana 01.12.2021.
323-00-00289-2021-6-005 objavljeno dana 17.11.2021.
515-02-03735-21-002 objavljeno dana 28.10.2021.
515-00-01336-2021-7-001 objavljeno dana 28.10.2021.
515-02-04230-21-001 objavljeno dana 25.10.2021.
515-02-03469-21-003 objavljeno dana 18.10.2021.
515-01-05162-2019-4-004 objavljeno dana 18.10.2021.
515-00-01122-2021-7-001 objavljeno dana 05.10.2021.
515-02-02244-21-004 objavljeno dana 28.09.2021.
515-02-01535-21-003 objavljeno dana 13.09.2021.
515-00-00528-2021-7-001 objavljeno dana 10.09.2021.
515-00-00892-2021-7-001 objavljeno dana 10.09.2021.
515-00-00950-2021-7-001 objavljeno dana 01.09.2021.
515-00-00829-2021-7-001 objavljeno dana 19.08.2021.
515-01-03871-2020-4-006,515-01-02674-2020-4-004,515-01-03869-2020-4-006,515-01-02099-2020-4-004 objavljeno dana 19.08.2021.
515-00-00654-2021-9-003 objavljeno dana 18.08.2021.
6578-2021 objavljeno dana 29.07.2021.
515-00-00481-2021-7-001 objavljeno dana 28.07.2021.
515-02-01976-21-002, 515-02-01928-21-002, 515-02-02478-21-001 objavljeno dana 05.07.2021.
515-01-00566-19-002, 515-01-01869-21-001, 515-01-00566-19-003 objavljeno dana 05.07.2021.
515-00-00700-2021-7-001 objavljeno dana 30.06.2021.
515-00-01707-2020-7-001 objavljeno dana 30.06.2021.
515-20-00703-2021-4 objavljeno dana 30.06.2021.
515-02-03881-20-005 objavljeno dana 22.06.2021.
515-00-00724-2021-7-001 objavljeno dana 14.06.2021.
515-00-00468-2021-7-001 objavljeno dana 14.06.2021.
515-01-03101-2018-4-006 objavljeno dana 09.06.2021.
515-00-00659-2021-7-001 objavljeno dana 09.06.2021.
515-05-00089-21-001 objavljeno dana 09.06.2021.
515-01-03101-2018-4-004 objavljeno dana 02.06.2021.
515-01-01840-2019-4-006 objavljeno dana 02.06.2021.
515-00-00536-2021-7-001 objavljeno dana 17.05.2021.
323-01-00333-2020-6-017-2 objavljeno dana 14.05.2021.
kont.br.uzorka 4063-2021 objavljeno dana 14.05.2021.
515-17-00063-2020-8-002 objavljeno dana 14.05.2021.
515-00-00370-2021-7-001 objavljeno dana 23.04.2021.
515-01-01736-2019-4-004 objavljeno dana 23.04.2021
515-01-02702-2020-4-022 objavljeno dana 23.04.2021
515-02-04158-20-003 objavljeno dana 23.04.2021.
515-01-00266-2020-4-006 objavljeno dana 16.04.2021.
515-01-03363-2020-4-008 objavljeno dana 15.04.2021.
515-01-00266-2020-4-004 objavljeno dana 13.04.2021.
515-01-00649-2018-4-007 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-04039-2020-4-006 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-04041-2020-4-006 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-04042-2020-4-009 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-00834-2019-4-004 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-00832-2019-4-004 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-00837-2019-4-004 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-00516-2019-4-006 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-03499-2018-4-006 objavljeno dana 12.04.2021.
515-01-00918-2020-4-006 objavljeno dana 08.04.2021.
515-01-03363-2020-4-006 objavljeno dana 08.04.2021.
515-01-00514-2019-4-004 objavljeno dana 03.04.2021.
515-01-01896-2019-4-004 objavljeno dana 03.04.2021.
515-01-00918-2020-4-004 objavljeno dana 01.04.2021.
515-01-04596-2020-4-006 objavljeno dana 29.03.2021.
515-02-03977-20-004 objavljeno dana 26.03.2021.
515-02-01238-21-001 objavljeno dana 26.03.2021.
515-02-01239-21-001 objavljeno dana 26.03.2021.
515-02-01240-21-001 objavljeno dana 26.03.2021.
515-02-01241-21-001 objavljeno dana 26.03.2021.
515-02-01200-21-001 objavljeno dana 26.03.2021.
515-00-00279-2021-7-001 objavljeno dana 25.03.2021.
515-00-00282-2021-7-001 objavljeno dana 25.03.2021.
515-00-00283-2021-7-001 objavljeno dana 25.03.2021.
515-01-03499-2018-004 objavljeno dana 23.03.2021.
515-01-00603-2020-4-004 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-03716-2020-4-008 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-02379-2020-4-007 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-03743-2020-4-010 objavljeno dana 16.03.2021.
15-01-03768-2020-4-008 objavljeno dana 16.03.2021.
515-07-00111-21-003 objavljeno dana 16.03.2021.
515-00-20181-21-002 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-001897-2019-4-006 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-00770-2021-4-006 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-00603-2020-4-004 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-00603-2020-4-004 objavljeno dana 16.03.2021.
515-01-01897-2019-4-004 objavljeno dana 12.03.2021.
515-01-00268-2021-4-011 objavljeno dana 09.03.2021.
515-01-03740-2020-4-006 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-03769-2020-4-006 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-03743-2020-4-008 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-03716-2020-4-006 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-03768-2020-4-006 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-02426-2020-4-004 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-02445-2019-4-004 objavljeno dana 08.03.2021.
515-01-03774-2020-4 objavljeno dana 04.03.2021.
515-02-00083-21-002 objavljeno dana 04.03.2021.
515-04-06071-2020-4 objavljeno dana 04.03.2021.
515-04-05067-2020-4 objavljeno dana 04.03.2021.
515-04-03269-2020-4 objavljeno dana 04.03.2021.
515-04-05069-2020-4 objavljeno dana 04.03.2021.
515-04-07618-2020-4 objavljeno dana 04.03.2021.
515-00-00157-2021-7-001 objavljeno dana 02.03.2021.
515-02-04655-20-004 objavljeno dana 25.02.2021.
515-01-04695-2017-4-007 objavljeno dana 23.02.2021.
515-01-03068-2019-4 objavljeno dana 18.02.2021.
515-01-01280-2018-4-018 objavljeno dana 18.02.2021.
515-01-01279-2018-4 objavljeno dana 18.02.2021.
515-01-00758-2018-4 objavljeno dana 18.02.2021.
515-01-05491-2017-4-036 objavljeno dana 18.02.2021.
515-00-01785-2020-7-001 objavljeno dana 12.02.2021.
515-01-03069-2019-4-004 objavljeno dana 10.02.2021.
515-01-03068-2019-4-004 objavljeno dana 08.02.2021.
515-01-01642-2019-4-007 objavljeno dana 29.01.2021.
515-01-04161-2020-4-006 objavljeno dana 28.01.2021.
515-02-02062-20-003 objavljeno dana 26.01.2021.
515-02-05110-20-003 objavljeno dana 25.01.2021.
515-02-05116-20-003 objavljeno dana 25.01.2021.
515-01-00759-2018-4-018 objavljeno dana 21.01.2021.
515-02-04603-20-002 objavljeno dana 20.01.2021.
515-01-00758-2018-4-018 objavljeno dana 20.01.2021.
515-01-00392-2018-4-016 objavljeno dana 20.01.2021.
515-02-04850-20-004 objavljeno dana 18.01.2021.
515-01-00509-2019-4-008 objavljeno dana 18.01.2021.
515-01-04021-2020-4-007 objavljeno dana 18.01.2021.
515-01-02700-2020-4-024 objavljeno dana 18.01.2021.
515-01-02701-2020-4-023 objavljeno dana 18.01.2021.
515-00-02425-2020-7-001 objavljeno dana 15.01.2021.
515-00-00564-2020-1 objavljeno dana 08.01.2021.
515-14-00268-2020-8 objavljeno dana 08.01.2021.
515-02-00800-20-005 objavljeno dana 05.01.2021.
11093, 11221 objavljeno dana 05.01.2021.
515-04-00655-2019-4 objavljeno dana 05.01.2021.
515-00-02380-2020-7-001 objavljeno dana 04.01.2021.
515-02-03986-20-003 objavljeno dana 04.01.2021.

2020. godina

515-00-02290-2020-7-001- objavljeno dana 30.12.2020.
515-00-02013-2020-7-001 objavljeno dana 29.12.2020.
515-00-02060-2020-7-001 objavljeno dana 29.12.2020.
515-01-00509-2019-4-006 objavljeno dana 29.12.2020.
515-02-04528-20-003 objavljeno dana 29.12.2020.
515-00-02095-2020-7-001 objavljeno dana 24.12.2020.
515-00-02225-2020-7-001 objavljeno dana 24.12.2020.
515-02-04604-20-002 objavljeno dana 18.12.2020.
515-02-03936-20-003 objavljeno dana 18.12.2020.
515-01-00508-2019-4-004 objavljeno dana 07.12.2020.
515-01-02307-2016-4-004 objavljeno dana 07.12.2020.
515-01-02874-2019-4-004 objavljeno dana 07.12.2020.
515-01-01070-17-001 objavljeno dana 24.11.2020.
515-01-00692-2020-4 objavljeno dana 24.11.2020.
515-02-04457-20-004 objavljeno dana 24.11.2020.
515-01-03600-2020-4 objavljeno dana 24.11.2020.
515-01-03775-2020-4 objavljeno dana 24.11.2020.
515-01-02805-2020-4-008 objavljeno dana 24.11.2020.
515-01-02501-2020-4-1 objavljeno dana 24.11.2020.
515-08-00193-20-001 objavljeno dana 19.11.2020.
515-01-02407-2020-4-011 objavljeno dana 16.11.2020.
515-01-02805-2020-4-006 objavljeno dana 16.11.2020.
515-01-02702-20 objavljeno dana 12.11.2020.
515-01-02703-20 objavljeno dana 12.11.2020.
515-01-04912-2016-4 objavljeno dana 10.11.2020.
515-00-01983-2020-7 objavljeno dana 10.11.2020.
515-08-00435-2019-3 objavljeno dana 10.11.2020.
515-01-02501-2020-4 objavljeno dana 10.11.2020.
515-08-00436-2019-3 objavljeno dana 10.11.2020.
515-17-00086-2019-8-003 objavljeno dana 05.11.2020.
515-01-00756-2017-4-004 objavljeno dana 04.11.2020.
515-01-00757-2017-4-004 objavljeno dana 04.11.2020.
515-02-01466-20-008 objavljeno dana 29.10.2020.
515-00-01872-2020-7-001 objavljeno dana 29.10.2020.
515-06-00342-2020-2-002 objavljeno dana 29.10.2020.
515-01-03153-2019-4-004 objavljeno dana 29.10.2020.
515-00-01912-2020-7-001 objavljeno dana 27.10.2020.
515-02-03383-20-003 objavljeno dana 27.10.2020.
515-07-01689-20-1 objavljeno dana 23.10.2020.
515-02-03406-20-004 objavljeno dana 20.10.2020.
515-00-01868-2020-7 objavljeno dana 20.10.2020.
515-00-01869-2020-7 objavljeno dana 20.10.2020.
515-02-02744-2020-7 objavljeno dana 12.10.2020.
515-02-03337-20-003 objavljeno dana 12.10.2020.
515-00-01462-2020-7-001 objavljeno dana 12.10.2020.
515-07-01750-2020-7-001 objavljeno dana 12.10.2020.
515-07-00168-20-002 objavljeno dana 12.10.2020.
515-00-00565-2020-7-001 objavljeno dana 30.09.2020.
515-01-03287-2016-4-005 objavljeno dana 30.09.2020.
515-01-02350-15-002 objavljeno dana 28.09.2020.
515-01-02351-15-004 objavljeno dana 28.09.2020.
515-02-03195-20-001 objavljeno dana 28.09.2020.
515-01-00192-15-002 objavljeno dana 07.09.2020.
515-02-02213-20-004 objavljeno dana 07.09.2020.
515-00-20109-20-001 objavljeno dana 31.08.2020.
515-01-02692-2020-4-006 objavljeno dana 31.08.2020.
515-01-04288-2019-4-007 objavljeno dana 31.08.2020.
515-01-01143-2018-4-006 objavljeno dana 31.08.2020.
515-02-01260-20-004 objavljeno dana 12.08.2020.
515-01-03154-19-001 objavljeno dana 12.08.2020.
515-02-03154-19-001 objavljeno dana 12.08.2020.
515-00-01539-2020-7-001 objavljeno dana 12.08.2020.
515-00-01229-2020-7-001 objavljeno dana 05.08.2020.
515-02-01821-20-004 objavljeno dana 31.07.2020.
515-02-00328-20-006 objavljeno dana 27.07.2020.
515-19-00047-20-005 objavljeno dana 23.07.2020.
515-06-00223-2020-2 objavljeno dana 21.07.2020.
515-02-00851-20-7-003 objavljeno dana 17.07.2020.
515-02-04235-19-0004 objavljeno dana 17.07.2020.
515-02-01120-20-003 objavljeno dana 17.07.2020.
515-02-00755-20-003 objavljeno dana 17.07.2020.
ser. kb. 5044/2019 objavljeno dana 10.07.2020.
515-00-00664-2020-2 objavljeno dana 06.07.2020.
515-00-00484-2020-004 objavljeno dana 10.06.2020.
323-01-00137-2020-6-008 objavljeno dana 10.06.2020.
515-00-01105-2020-7-001 objavljeno dana 10.06.2020.
515-08-00193-2020-3-003 objavljeno dana 28.05.2020.
515-01-04642-2017-4-004 objavljeno dana 28.05.2020.
515-00-01075-2020-7-001 objavljeno dana 21.05.2020.
515-01-01699-2019-4 objavljeno dana 20.05.2020.
515-01-00939-2020-4-004 objavljeno dana 18.05.2020.
515-01-00937-2020-4-006 objavljeno dana 18.05.2020.
515-01-03255-2017-4-007 objavljeno dana 18.05.2020.
515-00-00534-2020-4-003 objavljeno dana 18.05.2020.
323-01-00140-2020-6-008 objavljeno dana 06.05.2020.

323-01-00139-2020-6-008 objavljeno dana 06.05.2020.
515-01-02068-2019-4-004 objavljeno dana 04.05.2020.
323-01-00013-2020-6 objavljeno dana 04.05.2020.

515-01-03204-2015-4-005 objavljeno dana 04.05.2020.

515-01-03045-2019-4-004 objavljeno dana 04.05.2020.

515-01-02112-2019-4-004 objavljeno dana 04.05.2020.

515-01-00828-2020-4-005 objavljeno dana 04.05.2020.

515-00-00574-2020-9-004 objavljeno dana 04.05.2020.

515-00-00541-2020-9-005 objavljeno dana 04.05.2020.

515-01-02110-2019-4-004 objavljeno dana 04.05.2020.

515-00-00306-2020-7-001 objavljeno dana 29.04.2020.

515-01-03531-2019-4-024 objavljeno dana 29.04.2020.

515-00-03204-2015-4-007 objavljeno dana 29.04.2020.

ser. kb. 3132-2020, 1827-2020 objavljeno dana 29.04.2020.

ser.br. 2735-2020, 2734-2020 objavljeno dana 29.04.2020.

ser. 2736-2020, 2737-2020 objavljeno dana 29.04.2020.

ser.kb. 830-2020, 1829-2020 objavljeno dana 29.04.2020.
515-00-00582-2020-7-001 objavljeno dana 28.04.2020.
515-01-04254-2016-4-006, 515-01-01755-2016-4-009, 515-01-04178-2017-4-006, 515-01-03871-2018-4-005, 515-01-04527-2015-4-005, 515-01-04525-2015-4-006, 515-01-04524-2015-4-004, 515-01-00517-2020-4-004, 515-01-03872-2018-4-006, 515-01-03870-2018-4-005, 515-01-04255-2016-4-004, 515-01-04302-2018-4-005, 515-01-04526-2015-4-006, 515-01-03438-2018-4-008, 515-01-04416-2018-4-006, 515-01-04635-2017-4-006, 515-01-04634-2017-4-007 objavljeno dana 28.04.2020.
515-01-04274-2016-4-004 objavljeno dana 28.04.2020.
515-01-04267-2017-4-006 objavljeno dana 28.04.2020.
ser. kb. 620-2020 objavljeno dana 28.04.2020.
323-01-00127-2020-6-008 objavljeno dana 28.04.2020.
323-01-00130-2020-6-008 objavljeno dana 28.04.2020.
323-01-00129-2020-6-008 objavljeno dana 28.04.2020.
323-01-00128-2020-6-008 objavljeno dana 28.04.2020.

515-01-00824-2020-4-006 objavljeno dana 23.04.2020.
515-01-04267-2017-7-4-004 objavljeno dana 23.04.2020.
515-06-00072-2020-2-003 objavljeno dana 21.04.2020.
515-00-00500-2020-9-004 objavljeno dana 21.04.2020.
515-01-04260-2019-4-004 objavljeno dana 21.04.2020.
515-01-00373-2020-4-004 objavljeno dana 21.04.2020.
515-01-05161-2016-4-004 objavljeno dana 21.04.2020.
515-01-01223-2019-4-007 objavljeno dana 21.04.2020.
515-00-00446-2020-7-001 objavljeno dana 21.04.2020.
515-06-00093-2020-2-003 objavljeno dana 21.04.2020.
515-01-02955-2019-4-005 objavljeno dana 21.04.2020.
515-02-00658-20-004 objavljeno dana 15.04.2020.
515-00-01335-2019-7-001 objavljeno dana 13.04.2020.
515-01-04609-2018-4 objavljeno dana 13.04.2020.
515-01-03151-2019-4-005 objavljeno dana 09.04.2020.
515-06-00058-2020-2-003 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-05002-2019-4-012 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-04231-2019-4-004 objavljeno dana 09.04.2020.
515-00-00121-2019-3-008 objavljeno dana 09.04.2020.
515-00-00120-2019-3-008 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-02976-2019-4-004 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-00344-2020-4-004 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-03442-2019-4-005 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-03619-2019-4-004 objavljeno dana 09.04.2020.
515-01-01028-2019-4-004 објављено дана 09.04.2020.
515-01-04723-2019-4-014 objavljeno dana 08.04.2020.
515-01-04719-2019-4-015 objavljeno dana 08.04.2020.
515-01-02911-2019-4-007 objavljeno dana 08.04.2020.
515-01-03004-2017-4-005 objavljeno dana 08.04.2020.
515-01-03341-2016-4-005 objavljeno dana 08.04.2020.
515-00-00083-2020-7-001 objavljeno dana 08.04.2020.
515-02-00648-20-002 objavljeno dana 08.04.2020.
515-02-02597-19-003 objavljeno dana 08.04.2020.
515-02-00090-20-004 objavljeno dana 08.04.2020.
515-02-04619-19-004 objavljeno dana 07.04.2020.
515-02-00573-20-004 objavljeno dana 07.04.2020.
323-01-00485-19-001 objavljeno dana 26.03.2020.
515-02-01292-19-002 objavljeno dana 27.02.2020.
515-00-02186-2017-7-005 objavljeno dana 03.02.2020.
515-00-00183-2017-7-004 objavljeno dana 03.02.2020.
515-02-00435-19-002 objavljeno dana 15.01.2020.
515-01-04843-2019-4-006 objavljeno dana 08.01.2020.
515-01-04844-2019-4-006 objavljeno dana 08.01.2020.
515-01-04845-2019-4-006 objavljeno dana 08.01.2020.

2019. godina

323-01-00484-2019-6-006 objavljeno dana 18.11.2019.
323-01-00485-2019-6-007 objavljeno dana 18.11.2019.
515-01-00723-2014-4-006 objavljeno dana 27.09.2019.
515-01-01365-2019-4-006 objavljeno dana 18.09.2019.
515-02-01765-19-003 objavljeno dana 28.08.2019.
515-01-02302-2019-4-001 objavljeno dana 28.08.2019.
515-02-03182-18-001 objavljeno dana 26.08.2019.
515-00-00498-2019-7-001 objavljeno dana 30.07.2019.
515-01-01963-19-001 objavljeno dana 22.07.2019.
515-01-01963-19-002 objavljeno dana 22.07.2019.
515-01-01963-2019-4-006 objavljeno dana 18.07.2019.
515-01-03839-2015-4-004 objavljeno dana 02.07.2019.
515-01-04872-2018-4-004 objavljeno dana 02.07.2019.
515-01-04847-2016-4-005 objavljeno dana 02.07.2019.
515-01-03265-2016-4-006 objavljeno dana 26.06.2019.
515-01-01999-2017-4-006 objavljeno dana 26.06.2019.
515-01-03838-2015-4-003 objavljeno dana 24.06.2019.
515-00-00285-2019-1-001 objavljeno dana 20.06.2019.
515-00-00391-2019-7-001 objavljeno dana 20.06.2019.
515-07-01344-2019-4-004 objavljeno dana 12.06.2019.
515-07- 01359-2019-4-004 objavljeno dana 12.06.2019.
515-07-01358-2019-4-004 objavljeno dana 12.06.2019.
515-02-02927-18-001 objavljeno dana 12.06.2019.
515-02-02932-18-001 objavljeno dana 12.06.2019.
515-02-03664-18-001 objavljeno dana 10.06.2019.
515-01-00314-15-001 objavljeno dana 04.06.2019.
515-01-01501-2019-4-006 objavljeno dana 31.05.2019.
515-01- 01498-2019-4-006 objavljeno dana 31.05.2019.
515-01-01496-2019-4-006 objavljeno dana 31.05.2019.
515-01-00250-15-002 objavljeno dana 22.05.2019.
515-01-00231-2016-4-004 objavljeno dana 21.05.2019.
515-01-01491-2019-4-006 objavljeno dana 20.05.2019.
515-02-02702-2018-7-012 objavljeno dana 20.05.2019.
515-01-01543-2019-4-006 objavljeno dana 20.05.2019.
515-01-04768-14-003 objavljeno dana 20.05.2019.
515-01-03233-2015-4-004 objavljeno dana 13.05.2019.
515-02-03908-2018-7-010 objavljeno dana 07.05.2019.
515-02-03907-2018-7-011 objavljeno dana 07.05.2019.
515-02-03029-2018-7-010 objavljeno dana 03.05.2019.
515-01-04829-2016-4-006 objavljeno dana 24.04.2019.
515-00-00512-2017-7-004 objavljeno dana 23.04.2019.
515-02-02228-2018-7-010 objavljeno dana 23.04.2019.
515-01-00851-2019-4-001 objavljeno dana 23.04.2019.
515-01-00852-2019-4-001 objavljeno dana 23.04.2019.
515-02-03382-18-001 objavljeno dana 23.04.2019.
515-07-00020-19-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-03933-18-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-03932-18-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-03927-18-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-03930-18-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-03929-18-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-03928-18-001 objavljeno dana 15.04.2019.
515-05-00002-2019-7-036 objavljeno dana 15.04.2019.
515-01-01049-2019-7-004 objavljeno dana 15.04.2019.
515-02-00715-2018-7-008 objavljeno dana 15.04.2019.
515-01-01314-2017-4-004 objavljeno dana 11.04.2019.
515-01-01315-2017-4-004 objavljeno dana 11.04.2019.
515-00-01965-2016-7-004 objavljeno dana 11.04.2019.
515-01-01314-2017-4-004 objavljeno dana 10.04.2019.
515-01-01315-2017-4-004 objavljeno dana 10.04.2019.
515-00-01965-2016-7-004 objavljeno dana 10.04.2019.
515-02-00617-2018-7-014 objavljeno dana 27.03.2019.
515-01-00723-2014-4-006 objavljeno dana 20.03.2019.
515-02-02695-2018-7-012 objavljeno dana 20.03.2019.
15-01-00723-2014-4-004 objavljeno dana 20.03.2019.
515-02-03848-2018-7-009 objavljeno dana 01.03.2019.
515-02-02702-2018-7-005 objavljeno dana 27.02.2019.
515-04-01868-2018-012 objavljeno dana 25.02.2019.
515-00-01413-2019-4-001 objavljeno dana 25.02.2019.
515-05-00005-2019-7-015 objavljeno dana 25.02.2019.
515-02-02431-2018-7-009 objavljeno dana 21.02.2019.
515-02-02433-2018-7-010 objavljeno dana 21.02.2019.
515-04-01860-2018-4-015 objavljeno dana 21.02.2019.
515-00-00588-2019-4 objavljeno dana 18.02.2019.
515-02-03841-2018-7 objavljeno dana 12.02.2019.
515-02-03184-2018-7 objavljeno dana 12.02.2019.
515-02-00666-2018-7 objavljeno dana 12.02.2019.
515-00-00139-2019-9-003 objavljeno dana 06.02.2019.
515-01-01257-2018-4-004 objavljeno dana 05.02.2019.
515-02-03182-2018-7 objavljeno dana 04.02.2019.
515-02-03184-2018-7 objavljeno dana 04.02.2019.
515-00-00427-2014-7-004 objavljeno dana 31.01.2019.
515-00-00370-2014-7-004 objavljeno dana 31.01.2019.
515-00-00369-2014-7-004 objavljeno dana 31.01.2019.
515-00-00031-2014-7-004 objavljeno dana 30.01.2019.
515-02-03020-2018-7-004 objavljeno dana 30.01.2019.
515-02-03019-2018-7-004 objavljeno dana 30.01.2019.
515-02-01532-18-001 objavljeno dana 28.01.2019.
515-02-01531-18-001 objavljeno dana 28.01.2019.
515-02-02315-2018-7-009 objavljeno dana 22.01.2019.
515-02-02125-2018-7-007 objavljeno dana 17.01.2019.
515-01-04588-18-001 objavljeno dana 09.01.2019.
515-02-02661-2018-7-006 objavljeno dana 09.01.2019.
515-02-02983-2018-7-005 objavljeno dana 09.01.2019.

2018. godina

515-02-02642-2018-7-007 objavljeno dana 28.12.2018.
515-02-00063-2018-9-015 objavljeno dana 24.12.2018.
515-04-01497-2018-4-027 objavljeno dana 24.12.2018.
515-01-04143-2018-4, 515-01-04141-2018-4, 515-01-04145-2018-4 objavljeno dana 21.12.2018.
515-02-02932-2018-7, 515-02-02927-2018-7 objavljeno dana 20.12.2018.
515-01-04555-2017-4, 515-01-04553-2017-4, 515-01-04548-2017-4, 515-01-04550-2017-4, 515-01-04551-2017-4, 515-01-05237-2017-4, 515-01-05233-2017-4, 515-01-05234-2017-4, 515-01-05238-2017-4, 515-01-05236-2017-4 objavljeno dana 20.12.2018.
515-02-00152-2018-9 objavljeno dana 19.12.2018.
515-01-00750-2017-4 objavljeno dana 18.12.2018.
515-02-02150-2018-7 objavljeno dana 18.12.2018.
515-02-01236-18-001 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-01237-18-001 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-01171-18-001 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-01078-18 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-01076-18 objavljeno dana 06.12.2018.
515-04-01642-2018-4-010 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-00130-2018-9-006 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-02263-2018-7-007 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-02263-2018-7-008 objavljeno dana 06.12.2018.
515-02-02315-2018-7-006 objavljeno dana 28.11.2018.
515-02-02642-2018-7-004 objavljeno dana 28.11.2018.
515-00-02040-2018-9-003 objavljeno dana 28.11.2018.
515-01-04557-2017-4-004 objavljeno dana 28.11.2018.
515-01-00209-15-004, 515-01-00850-17-003, 515-01-04729-16-003, 515-01-04665-16-003, 515-01-02456-15-003, 515-01-02461-15-003, 515-01-05006-16-003, 515-01-02322-15-003, 515-01-05014-16-002, 515-01-02765-15-002, 515-01-02323-15-002, 515-01-05002-16-003, 515-01-05013-16-002, 515-01-02365-15-003, 515-01-00209-15-004 objavljeno dana 28.11.2018.
515-02-01853-2018-7-007 objavljeno dana 16.11.2018.
515-02-02112-2018-7-006 objavljeno dana 16.11.2018.
515-02-02115-2018-7-006 objavljeno dana 16.11.2018.
515-02-02114-2018-7-006 objavljeno dana 16.11.2018.
515-01-00064-2017-4-007 objavljeno dana 12.11.2018.
515-00-10840-2018-4-001 objavljeno dana 12.11.2018.
515-02-03021-2018-7-008 objavljeno dana 12.11.2018.
515-02-00612-18-001 objavljeno dana 01.11.2018.
515-02-02286-2018-7-004 objavljeno dana 01.11.2018.
515-02-02287-2018-7-004 objavljeno dana 01.11.2018.
515-02-02288-2018-7-004 objavljeno dana 01.11.2018.
515-02-02289-2018-7-004 objavljeno dana 01.11.2018.
515-02-01535-2018-7 objavljeno dana 31.10.2018.
515-02-00118-2018-9-007 objavljeno dana 31.10.2018.
515-02-00890-2018-7-014 objavljeno dana 25.10.2018.
515-02-01035-2018-7-007 objavljeno dana 22.10.2018.
515-02-02151-2018-7-004 objavljeno dana 22.10.2018.
515-02-02149-2018-7-004 objavljeno dana 22.10.2018.
515-02-02150-2018-7-004 objavljeno dana 22.10.2018.
515-02-01801-2018-7-007 objavljeno dana 15.10.2018.
515-02-03136-2018-7-007 objavljeno dana 12.10.2018.
515-02-01724-2018-7-007 objavljeno dana 09.10.2018.
515-02-01723-2018-7-007 objavljeno dana 09.10.2018.
515-02-02860-17-001 objavljeno dana 09.10.2018.
515-02-01531-2018-7-005 objavljeno dana 04.10.2018.
515-02-01532-2018-7-005 objavljeno dana 04.10.2018.
515-01-04628-2016-4-004 objavljeno dana 04.10.2018.
515-01-04630-2016-4-004 objavljeno dana 04.10.2018.
515-02-00953-2018-7-004 objavljeno dana 03.10.2018.
515-02-00130-2018-9-005 objavljeno dana 03.10.2018.
515-02-01251-2018-7-010 objavljeno dana 01.10.2018.
515-02-00128-2018-4-014 objavljeno dana 01.10.2018.
515-06-00436-2018-2 objavljeno dana 28.09.2018.
515-06- 00385-2018-2 objavljeno dana 28.09.2018.
515-06-00411-2018-2 objavljeno dana 28.09.2018.
515-02-00491-2018-7-008 objavljeno dana 20.09.2018.
515-00-00817-2018-7-004 objavljeno dana 19.09.2018.
323-01-00124-18-001 objavljeno dana 19.09.2018.
323-01-00102-2018-006 objavljeno dana 19.09.2018.
323-01-00434-2017-6-020 objavljeno dana 19.09.2018.
323-01-00435-2017-6 objavljeno dana 19.09.2018.
515-08-00340-2017-3-006 objavljeno dana 19.09.2018.
403-00-01218-2018-5 objavljeno dana 19.09.2018.
515-07-01911-2018-4-004 objavljeno dana 19.09.2018.
515-02-01300-2018-7-006 objavljeno dana 19.09.2018.
515-05-00025-2018-7-020 objavljeno dana 19.09.2018.
515-02-00547-2018-7 objavljeno dana 19.09.2018.
515-01-02643-2017-4-004 objavljeno dana 19.09.2018.
515-04-01030-2018-4-005 objavljeno dana 19.09.2018.
515-01-00234-2017-4-007 objavljeno dana 19.09.2018.
515-02-01966-17-001 objavljeno dana 19.09.2018.
515-02-01279-2018-7, 515-02-01280-2018-7 515-02-01281-2018-7; 515-02-01282-2018-7 objavljeno dana 11.09.2018.
515-00823-2017-4 objavljeno dana 11.09.2018.
515-02137-2017-4 objavljeno dana 11.09.2018.
515-01-00765-2017-4 objavljeno dana 11.09.2018.
515-01-00166-2017-4 objavljeno dana 11.09.2018.
515-02-01236-2018-7 objavljeno dana 11.09.2018.
515-02-01237-2018-7 objavljeno dana 11.09.2018.
515-02-00063-2018-9 objavljeno dana 05.09.2018.

515-02-00057-2018-7-015 objavljeno dana 31.08.2018.
515-02-00220-2018-7 objavljeno dana 29.08.2018.
515-01-03176-2017-4-021 objavljeno dana 14.08.2018.
515- 01-03055-2017-4-017 objavljeno dana 14.08.2018.
515-12-00302-2018-9-004 objavljeno dana 14.08.2018.
515-02-01048-2018-7-008 objavljeno dana 14.08.2018.
515- 02-01049-2018-7-010 objavljeno dana 14.08.2018.
515-02-00031-2018-9-011 objavljeno dana 08.08.2018.
515-02-00977-2018-7-009 objavljeno dana 06.08.2018.
515-02-00736-18-001 objavljeno dana 06.08.2018.
515-07-01661-2018-4-004 objavljeno dana 02.08.2018.
515-02-03670-17-001 objavljeno dana 31.07.2018.
515-01-02632-2017-4-009 objavljeno dana 31.07.2018.
515-02-00839-2018-7-008 objavljeno dana 31.07.2018.
515-02-00838-2018-7-010 objavljeno dana 31.07.2018.
515-02-00032-2018-9-009 objavljeno dana 31.07.2018.
515-02-00039-2018-9-010 objavljeno dana 31.07.2018.
515-02-00040-2018-9-009 objavljeno dana 31.07.2018.
323-00-00150-2018-6-003 323-00-00154-2018-6-003 323-00-00151-2018-6-003 323-00-00153-2018-6-003 323-00-00149-2018-6-003 323-00-00152-2018-6-003 323-00-00148-2018-6-003, 323-00-00147-2018-6-003, 323-00-00128-2018-6-003 objavljeno dana 23.07.2018.
515-00-00786-2018-9 objavljeno dana 20.07.2018.
515-02-00890-2018-7 objavljeno dana 19.07.2018.
515-01-01052-2018-4 objavljeno dana 17.07.2018.
515-02-02865-17-001 objavljeno dana 13.07.2018.
515-02-00839-2018-7 objavljeno dana 13.07.2018.
515-02-00838-2018-7 objavljeno dana 13.07.2018.
515-02-00617-2018-7 objavljeno dana 11.07.2018.
515-02-01075-2018-7 objavljeno dana 11.07.2018.
515-02-00389-2018-7 objavljeno dana 06.07.2018.
515-02-00072-2018-9 objavljeno dana 06.07.2018.
515-02-03025-17 objavljeno dana 04.07.2018.
515-02-03027-17 objavljeno dana 04.07.2018.
515-02-00491-2018-7-007 objavljeno dana 04.07.2018.
515-02-00217-2018-7 objavljeno dana 04.07.2018.
515-02-03425-17-001 objavljeno dana 02.07.2018.
515-08-00190-2018-3 objavljeno dana 02.07.2018.
515-08-00188-2018-3 objavljeno dana 02.07.2018.
515-08-00189-2018-3 objavljeno dana 02.07.2018.

515-02-03482-17-001 objavljeno dana 29.06.2018.
515-02-03096-2017-7-011 objavljeno dana 26.06.2018.
515-02-00132-2018-7-008 objavljeno dana 26.06.2018.
515-02-03723-2017-7-010 objavljeno dana 26.06.2018.
515-08-00159-2018-3-005 objavljeno dana 26.06.2018.
515-02-00666-2018-7-006 objavljeno dana 26.06.2018.
515-02-00261-2018-7-007 objavljeno dana 20.06.2018.
515-02-00217-2018-9-004 objavljeno dana 20.06.2018.
515-00-002579-2018-4-006 objavljeno dana 20.06.2018.
515-01-00927-2014-4-004 objavljeno dana 20.06.2018.
515-01-00905-2015-4-004 objavljeno dana 20.06.2018.
515-02-00450-18-001, 515-02-00451-18-001, 515-02-00452-18-001, 515-02-00453-18-001 objavljeno dana 20.06.2018.
515-02-00219-2018-7-010 objavljeno dana 20.06.2018.
515-04-00692-2018-4-005 objavljeno dana 20.06.2018.
515-00-04899-2018-4-003 objavljeno dana 20.06.2018.
515-01-04522-14-001 objavljeno dana 15.06.2018.
515-01-01721-2018-4-006 objavljeno dana 14.06.2018.
515-01-00758-2018-4-009 objavljeno dana 14.06.2018.
515-02-00448-2018-7-005 objavljeno dana 12.06.2018.
515-02-00221-2018-7-010 objavljeno dana 12.06.2018.
515-01-02072-14-002 objavljeno dana 08.06.2018.
515-01-04418-14-4-001 objavljeno dana 25.05.2018.
515-01-04422-14-4-001 objavljeno dana 25.05.2018.
515-02-00220-2018-7-007 objavljeno dana 23.05.2018.
515-02-00217-2018-7-007 objavljeno dana 23.05.2018.
515-02-00221-2018-7-007 objavljeno dana 23.05.2018.
515-02-00219-2018-7-009 objavljeno dana 23.05.2018.
515-02-00389-2018-7-010 objavljeno dana 23.05.2018.
515-02-00173-2018-7-004 objavljeno dana 23.05.2018.
515-01-04520-14-001 objavljeno dana 23.05.2018.
515-01-04831-2016-4-004 objavljeno dana 17.05.2018.
515-01-01052-2018-4-008 objavljeno dana 17.05.2018.
515-02-00267-2018-7-005 objavljeno dana 16.05.2018.
515-02-00054-2018-7-005 objavljeno dana 16.05.2018.
515-01-00709-2018-4-011 objavljeno dana 16.05.2018.
515-01-00706-2018-4-011 objavljeno dana 16.05.2018.
515-02-00449-2018-7-005 objavljeno dana 15.05.2018.
515-02-00058-2018-7-004 objavljeno dana 15.05.2018.
515-01-01026-2014-4-004 objavljeno dana 09.05.2018.
323-01-00105-2018-6-006 objavljeno dana 09.05.2018.
515-02-03174-2017-7-011 objavljeno dana 08.05.2018.
515-01-01507-2014-4-004 objavljeno dana 07.05.2018.
515-02-00064-2018-7-006 objavljeno dana 04.05.2018.
515-02-00065-2018-7-008 objavljeno dana 04.05.2018.
515-07-01061-2018-4-004 objavljeno dana 04.05.2018.
515-01-01223-2018-4-004 objavljeno dana 04.05.2018.
515-02-00063-2018-7-007 objavljeno dana 23.04.2018.
515-02-00340-2018-7-006 objavljeno dana 19.04.2018.
515-04-00318-2018-4-005 objavljeno dana 19.04.2018.
515-02-03189-2017-008 objavljeno dana 19.04.2018.
515-02-03188-2017-007 objavljeno dana 19.04.2018.
515-02-03723-2017-005 objavljeno dana 19.04.2018.
515-00-00144-2018-7-004 objavljeno dana 03.04.2018.
515-02-02619-17-001 objavljeno dana 02.04.2018.
515-02-03472-2017-7-007 objavljeno dana 29.03.2018.
515-00-01842-2015-7 objavljeno dana 23.03.2018.
515-02-02755-2017-7 objavljeno dana 20.03.2018.
515-02-01805-2017-7 objavljeno dana 16.03.2018.
515-02-01806-2017-7 objavljeno dana 16.03.2018.
515-00-00444-2018-9 objavljeno dana 16.03.2018.
515-01-05358-2017-4 objavljeno dana 14.03.2018.
515-02-03425-2017-7 objavljeno dana 14.03.2018.
515-02-03482-2017-7 objavljeno dana 14.03.2018.
515-02-03387-2017-7 objavljeno dana 13.03.2018.
515-01-00972-2016-4 objavljeno dana 12.03.2018.
515-01-00970-2016-4 objavljeno dana 12.03.2018.
515-08-00008-2018-3 objavljeno dana 09.03.2018.
515-02-03392-2017-7 objavljeno dana 09.03.2018.
515-02-02706-2017-7 objavljeno dana 07.03.2018.
515-01-00635-2018-4 objavljeno dana 07.03.2018.
515-02-01937-17-001 objavljeno dana 06.03.2018.
515-02-01578-17-001 objavljeno dana 05.03.2018.
515-04-01945-2017-4 objavljeno dana 05.03.2018.
515-01-03417-2015-4 objavljeno dana 02.03.2018.
515-00-02275-2017-7 objavljeno dana 02.03.2018.
515-01-01961-2017-4 objavljeno dana 27.02.2018.
515-02-03637-2017-7-007 objavljeno dana 27.02.2018.
515-02-01781-17-001 objavljeno dana 23.02.2018.
515-02-01782-17-001 objavljeno dana 23.02.2018.
515-02-03795-2017-7 objavljeno dana 22.02.2018.
515-01-01744-2017-4-005 objavljeno dana 22.02.2018.
515-02-00148-2017-9 objavljeno dana 20.02.2018.
515-02-02930-2017-7 objavljeno dana 08.02.2018.
515-01-04375-2016-4-004 objavljeno dana 07.02.2018.
515-00-00067-2018-4-006 objavljeno dana 06.02.2018.
515-02-03025-2017-7-005 objavljeno dana 06.02.2018.
515- 02-03027-2017-7 objavljeno dana 06.02.2018.
515-00-10127-2017-4-006 objavljeno dana 06.02.2018.
515-01-03417-2015-4-004 objavljeno dana 06.02.2018.
515-00-01757-2017-7-004 objavljeno dana 06.02.2018.
323-01-00532-2017-6-006 objavljeno dana 06.02.2018.
323-01- 00533-2017-6-006 objavljeno dana 06.02.2018.
515-01-03485-2017-4-006 objavljeno dana 06.02.2018.
515-02-02764-2017-7-008 objavljeno dana 01.02.2018.
515-01-05295-2017-4-006 objavljeno dana 01.02.2018.
515-02-02861-2017-7-006 objavljeno dana 01.02.2018.
515-02-02028-2017-7-004 objavljeno dana 24.01.2018.
515-02-02860-2017-7-004 objavljeno dana 24.01.2018.
515-02-02534-2017-7-008 objavljeno dana 09.01.2018.
515-02-02535-2017-7-008 objavljeno dana 09.01.2018.
515-02-02536-2017-7-008 objavljeno dana 09.01.2018.
515-00-01740-2017-004 objavljeno dana 04.01.2018.
515-00-05106-2017-2-004 objavljeno dana 04.01.2018.
515-02-01314-17-001 objavljeno dana 04.01.2018.
515-01-01958-2017-4-004 objavljeno dana 03.01.2018.
515-02-02168-2017-7-005 objavljeno dana 03.01.2018.

2017. godina

515-04-01369-2017-4-005 objavljeno dana 26.12.2017.
515-02-02180-2017-7-005 objavljeno dana 26.12.2017.
515-02-02073-2017-7-009 objavljeno dana 18.12.2017.
323-01-00475-2017-6-006 objavljeno dana 18.12.2017.
515-02-02619-2017-7-003 objavljeno dana 08.12.2017.
323-01-00431-2017-6-006 objavljeno dana 06.12.2017.
323-01-00430-2017-6-006 objavljeno dana 06.12.2017.
515-01-00315-2014-4-004 objavljeno dana 27.11.2017.
515-02-02073-2017-7 objavljeno dana 27.11.2017.
515-02-02255-2017-7-004 objavljeno dana 27.11.2017.
515-02-02258-2017-7-004 objavljeno dana 27.11.2017.
5-2006-1400-01-028 objavljeno dana 27.11.2017.
515-07-02398-2017-4 objavljeno dana 20.11.2017.
515-02-02324-2016-7 objavljeno dana 20.11.2017.
515-02-01943-2017-7-005 objavljeno dana 20.11.2017.
515-02-01509-2017-7 objavljeno dana 20.11.2017.
515-02-01843-2017-7-008 objavljeno dana 16.11.2017.
515-01-02147-2015-4 objavljeno dana 13.11.2017.
515-00-00432-2017-1 objavljeno dana 13.11.2017.
012-00-00038-2017-9-003 objavljeno dana 13.11.2017.
515-02-02471-2017-4-005 objavljeno dana 10.11.2017.
515-01-02933-2017-4-005 objavljeno dana 06.11.2017.
515-02-02471-17-004 objavljeno dana 06.11.2017.
515-02-01746-2017-7-006 objavljeno dana 30.10.2017.
515-02-03101-2017-7 objavljeno dana 24.10.2017.
515-02-03843-2016-7-007 objavljeno dana 17.10.2017.
515-02-01832-2017-7 objavljeno dana 13.10.2017.
515-02-01843-2017-7 objavljeno dana 13.10.2017.
515-01-03800-2017-4 objavljeno dana 11.10.2017.
515-01-03799-2017-4 objavljeno dana 11.10.2017.
515-02-02850-2017-005 objavljeno dana 10.10.2017.
Ugovor-772 objavljeno dana 09.10.2017.
515-09-00164-2017-3-007 objavljeno dana 06.10.2017.
515-09-00162-2017-3-007 objavljeno dana 06.10.2017.
515-09-00161-2017-3-006 objavljeno dana 06.10.2017.
515-02-01050-2017-7-010 objavljeno dana 03.10.2017.
515-02-02307-2017-7-004 objavljeno dana 27.09.2017.
515-02-01652-2017-7-008 objavljeno dana 19.09.2017.
515-01-04923-2014-4-011 objavljeno dana 15.09.2017.
515-02-01040-2017-7-010 objavljeno dana 13.09.2017.
515-02-01952-2017-7-003 objavljeno dana 13.09.2017.
515-02-02307-2017-7-003 objavljeno dana 13.09.2017.
515-02-01460-2017-7-007 objavljeno dana 11.09.2017.
515-07-01137-17-1objavljeno dana 11.09.2017.
515-02-01652-2017-7-007objavljeno dana 11.09.2017.
515-02-01509-2017-7-005objavljeno dana 11.09.2017.
515-02-01579-2017-7objavljeno dana 11.09.2017.
02-839 objavljeno dana 05.09.2017.
515-00-01404-2017-9-002 objavljeno dana 05.09.2017.
515-01-00367-2017-9-006 objavljeno dana 29.08.2017.
515-00-02161-2017-9-003 objavljeno dana 29.08.2017.
515-02-03510-2016-7-010 objavljeno dana 29.08.2017.
515-01-04923-2014-4-010 objavljeno dana 29.08.2017.
515-01-01637-2014-4-003 objavljeno dana 29.08.2017.
515-02-00662-2017-7-005 objavljeno dana 22.08.2017.
515-02-00642-2017-7 objavljeno dana 21.08.2017.
515-01-00646-2016-4-026 objavljeno dana 21.08.2017.
515-01-00599-2015-4-010 objavljeno dana 21.08.2017.
515-01-00960-2015-4-009 objavljeno dana 21.08.2017.