COVID-19

OBAVEŠTENjE o načinu uvoza maski i rukavica za sopstvene potrebe za zaštitu zaposlenih, za vreme trajanja epidemije virusa korona (COVID-19).
Preuzmite obaveštenje OVDE
Saradnja Uprave carina i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u vreme vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19

PRIJEM ZAHTEVA

OBAVEŠTENjE o načinu podnošenja zahteva nakon ukidanja vanrednog stanja

Važno obaveštenje klijentima Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije u vezi sa prijemom zahteva iz nadležnosti rada Agencije možete preuzeti OVDE (Verzija 11. važi od 29.10.2021.)

——————————————————

Predaja zahteva sa dokumentacijom u elektronskom obliku korišćenjem direktnih eUsluga omogućena je svakim danom preko portala eUprave. Uputstvo (Vodič za industriju V.2.0.) za rad na portalu eUprave preuzmite OVDE

——————————————————

VAŽNO OBAVEŠTENjE o načinu podnošenja dopune dokumentacije, za vreme trajanja epidemije virusa korona (COVID-19)

Zahtevi za dopunu dokumentacije dostavljaju se na način definisan pojedinačnim uputstvima. Za zahteve dostavljene na mejl adresu hygia.dopune@alims.gov.rs tek nakon dobijanja potvrde o prijemu dopune, klijent dostavlja važeći obrazac zahteva u papirnoj formi u tri primerka, potvrdu o prijemu i prateću dokumentaciju.
Napomena: Na obrascu za dopunu dokumentacije, u gornjem desnom uglu, obavezno upisati delovodni broj i datum dopune dobijen prilikom zavođenja predmeta.
Samo predmeti dostavljeni na navedeni način, biće uzeti u rad.

Uputstva i obaveštenja – lekovi u humanoj medicini

NOVO Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 7.0 od 24.3.2021.

Arhiva – Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 6.0 od 14.05.2020.
Arhiva – Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 5.0 od 28.04.2020.
Arhiva – Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 4.0 od 01.04.2020.
Arhiva – Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 3.0 od 25.03.2020.
Arhiva – Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 2.0 od 20.03.2020.
Arhiva – Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja Verzija 1.0 od 18.03.2020.

 • Izveštavanje o toku kliničkog ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja ukoliko sponzor kliničkog ispitivanja nije obezbedio kvalifikovani elektronski sertifikat
 • Verzija 5.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za prenos i prestanak dozvole za lek, dodatne i kontrolne markice, prepis akata, kao i podnošenje žalbi važi od 27.10.2021.
 • Verzija 3.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za ispravku tehničke greške (reklamacije) za vreme trajanja vanrednog stanja važi od 27.10.2021.
 • Verzija 7.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za izmenu ili dopunu dozvole za stavljanje leka u promet (varijacije) u vreme trajanja vanrednog stanja važi od 03.08.2020.
 • Verzija 4.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za odobrenje uvoza lekova/medicinskih sredstava za potrebe kliničkog ispitivanja važi od 03.08.2020.
 • Uputstvo za podnošenje korigovanih verzija SmPC PIL i LL nakon komisije
 • Verzija 5.0 – Uputstvo o načinu dostavljanja Agenciji dokumentacije vezane za odobrenje promotivnog materijala važi od 27.10.2021.
 • Obaveštenje o privremenom načinu dostavljanja slučajeva neželjenih reakcija na lek sa teritorije R. Srbije od strane nosilaca dozvola
 • Verzija 4.0 – Uputstvo za klijente stručno mišljenje, važi od 15.06.2020.
 • Uputstvo za dostavu opšte pošte
 • Verzija 4.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za obustavljanje postupka
 • Verzija 3.0 – Uputstvo za registraciju
 • Verzija 7.0 – Uputstvo za obnovu
 • Verzija 5.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za kontolu kvaliteta leka važi od 20.08.2020.
 • Obaveštenje o načinu dostavljanja podnesaka iz oblasti farmakovigilance, verzija 1.0
 • Uputstva i obaveštenja – lekovi u veterinaskoj medicini

  Verzija 3.0 – Uputstvo za klijente CPP
  Verzija 5.0 – Uputstvo za klijente varijacije

  Verzija 2.0 – Uputstvo za klijente dodatna markica
  Verzija 2.0 – Uputstvo za klijente dopune
  Verzija 3.0 – Uputstvo za klijente za kategorizaciju veterinarskog leka ili vet. medicinskog sredstva
  Verzija 3.0 – Uputstvo za klijente stručno mišljenje
  Verzija 2.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za ispravku tehničke greške (reklamacije)
  Verzija 3.0 – Uputstvo za klijente za uvoz neregistrovanog veterinarskog leka ili vet. medicinskog sredstva
  Verzija 4.0 – Uputstvo o privremenom načinu dostavljanja Agenciji dokumentacije vezane za odobrenje promotivnog materijala
  Uputstvo za dostavu opšte pošte
  Verzija 4.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za obustavljanje postupka

  Verzija 5.0 – Uputstvo za obnove

  Verzija 2.0 – Uputstvo za registraciju
  Verzija 2.0 – Uputstvo za klijente dopune

  Verzija 5.0 – Uputstvo za podnošenje zahteva za kontolu kvaliteta leka važi od 20.08.2020.