Anketa o zadovoljstvu korisnika ALIMS

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je u svojoj dosadašnjoj praksi veliki napor uložila kako bi poboljšala kvalitet svog rada i pacijentima u Srbiji obezbedila kvalitetne, bezbedne i efikasne lekove i medicinska sredstva. Stoga je kontinuirano unapređenje kvaliteta usluge jedan od osnovnih principa sertifikovanog sistema menadžmenta kvalitetom Agencije, a intenzivna saradnja sa klijentima imperativ našeg postojanja.

I ove godine dostavljamo Vam Anketu za utvrđivanje stepena ispunjenja očekivanja korisnika usluga ALIMS i njihovog zadovoljstva pruženim uslugama, jer smatramo da bi Vaše mišljenje, predlozi i sugestije, doprineli unapređenju našeg sistema menadžmenta kvalitetom, povećanju efikasnosti Agencije i unapređenju naše saradnje.

Bili bismo Vam zahvalni ako biste našli malo slobodnog vremena za popunjavanje ove ankete, pri čemu anketu možete popuniti anonimno.

Molimo Vas da popunjenu anketu, do sredine aprila, dostavite poštom, elektronskom poštom ili faksom na adresu Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije

(kontakt osoba je Biljana Zdravković; mejl: biljana.zdravkovic@alims.gov.rs ; telefon 011/3951-167)

U nadi da ćete učestvovati u anketi i time doprineti unapređenju kvaliteta usluga Agencije i našem obostranom zadovoljstvu, iskreno Vam se zahvaljujemo na saradnji.

Anketa PREUZMITE UPITNIK