Važno obaveštenje o produženju roka upotrebe gotovog leka za Comirnaty (mRNA vakcina protiv COVID-19 sa modifikovanim nukleozidom)

Poštovani zdravstveni radnici,

U saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) nosilac dozvole za Republiku Srbiju Pfizer SRB d.o.o., želi da Vas obavesti da je 21. septembra 2021. godine odobren novi rok upotrebe za vakcinu Comirnaty . Novi rok upotrebe odobrila je i Evropska agencija za lekove (EMA). Ovo produženje roka upotrebe odnosi se na bočice koje su proizvedene posle navedenog datuma odobrenja. Pored toga, ovo produženje roka upotrebe za dodatna 3 meseca može se retroaktivno primeniti na bočice koje su proizvedene i pre navedenog datuma odobrenja.

Tekst obaveštenja zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .