Obaveštenje za podnosioce zahteva vezane za kliničko ispitivanje leka

Obaveštavamo vas da su na državnom portalu eUprave sve elektronske usluge vezane za kliničko ispitivanje leka u Republici Srbiji ukinute zbog prelaska na novo informatičko rešenje ePortal LEK od 15.10.2021. godine.

Za novi način poslovanja putem ePortal LEK neophodno je da preuzmete SAGLASNOST za elektronsko poslovanje sa Agencijom.

Saglasnost, uputstva za rad i sva obaveštenja u vezi ePortal LEK nalaze se na sajtu ALIMS-a, u funkcionalnoj oblasti eUsluga i eUprava .