Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima za lek Xeljanz o povećanom riziku od nastanka ozbiljnih neželjenih kardiovaskularnih događaja i malignih bolesti pri primeni tofacitiniba u odnosu na terapiju inhibitorima faktora nekroze tumora alfa (engl. tumor necrosis factor – TNF alfa)

Objavljeno u kategoriji: Vesti