Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži ažurirane informacije o primeni leka Venclyxto▼ (venetoklaks) u vezi sa sindromom tumorske lize (STL) kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL).

Objavljeno u kategoriji: Vesti