Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži ažurirane informacije o primeni vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca i riziku od tromboze praćene trombocitopenijom.

Nosilac dozvole za vakcinu COVID-19 Vaccine AstraZeneca (vakcina protiv COVID 19 (rekombinatni ChAdOx1 –S adenovirusni vektor)), Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima koje sadrži ažurirane informacije o primeni vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca i riziku od tromboze praćene trombocitopenijom.

Sažetak

Vakcina COVID 19 Vaccine AstraZeneca je kontraindikovana kod osoba koje su imale trombozu praćenu trombocitopenijom (sindrom tromboze sa trombocitopenijom, engl. Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome) nakon primene prve doze ove vakcine.

Sindrom tromboze sa trombocitopenijom zahteva specijalističko kliničko zbrinjavanje. Potrebno je da zdravstveni radnici konsultuju odgovarajuće smernice i/ili stručnjake (npr. hematologe, specijaliste iz oblasti koagulacije), kako bi dijagnostikovali i lečili ovo stanje.

Kod osoba kod kojih je dijagnostikovana trombocitopenija u okviru 3 nedelje od primene vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca, potrebno je proveriti da li postoje znaci tromboze. Slično tome, kod osoba kod kojih se pojavi tromboza u okviru 3 nedelje od primene vakcine, potrebno je proveriti broj trombocita, odnosno da li postoji trombocitopenija.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove“.