Vodič o povlačenju leka – obrasci 5 i 6

Obaveštavamo vas da od 29.03.2021. godine mogu svi nosioci dozvole za lek/nosioci uvozne dozvole za lek koji su povukli serije leka i iz prometa da, u skladu sa Vodičem o povlačenju leka , elektronski popune Obrazac 5 (Obrazac za izveštavanje o povlačenju leka iz prometa) i Obrazac 6 (Obrazac za izveštavanje o uništavanju leka), a koji se nalaze na sajtu ALIMS u delu Regulativa/Humani lekovi/Obrasci/Povlačenje i uništavanje lekova .