Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije i poremećaja koagulacije pri primeni vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca

Nosilac dozvole za vakcinu COVID-19 Vaccine AstraZeneca (vakcina protiv COVID 19 (rekombinatni ChAdOx1 –S adenovirusni vektor)), Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledio je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije i poremećaja koagulacije pri primeni vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca.

Sažetak

• Koristi od primene vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca nadmašuju rizike uprkos mogućoj povezanosti sa veoma retkim slučajevima krvnih ugrušaka uz niske vrednosti trombocita.
• Pojava tromboze uz trombocitopeniju, u nekim slučajevima praćena krvarenjem, veoma retko je zapažena nakon primene vakcine COVID 19 Vaccine AstraZeneca.
• Zdravstveni radnici treba da obrate pažnju na znake i simptome tromboembolije i/ili trombocitopenije.
• Vakcinisane osobe treba uputiti da odmah zatraže pomoć lekara ako se nakon primene vakcine pojave simptomi kao što su gubitak daha, bol u grudima, oticanje nogu i perzistentan bol u abdomenu. Dodatno, sve osobe kod kojih se nakon primene vakcine pojave neurološki simptomi, uključujući teške ili perzistentne glavobolje i zamućen vid, kao i one kod kojih se nekoliko dana nakon vakcinacije pojave modrice na koži i/ili tačkasta krvarenja (petehije) van mesta primene vakcine, takođe moraju odmah da zatraže pomoć lekara.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati OVDE .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca – Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .