Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od nastajanja grešaka u toku rekonstitucije lekova sa produženim oslobađanjem leuprorelina koje mogu da dovedu do izostanka efikasnosti leka.

Objavljeno u kategoriji: Vesti