Podnošenje zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku za postupke dobijanja odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije će od 01.07.2020. prilikom podnošenja zahteva za sledeće postupke:
1. Odobrenje za upotrebu promotivnog materijala za lek, opštoj javnosti
2. Odobrenje za upotrebu promotivnog materijala za lek, stručnoj javnosti

koristiti novo informatičko rešenje koje se odnosi na korišćenje ePortal LEK .

ePortal LEK omogućava podnošenje zahteva i prateće dokumentacije u elektronskom obliku od strane klijenata i internog sistema kojeg koristi Agencija, u rešavanju zahteva klijenata.

Za novi način poslovanja putem ePortala LEK neophodno je da klijent preuzme SAGLASNOST za elektronsko poslovanje sa Agencijom. Saglasnost i sva obaveštenja u vezi ePortala LEK nalaze se na sajtu Agencije, u funkcionalnoj oblasti eUsluga i eUprava.

Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva nakon ukidanja vanrednog stanja, kao i sva uputstva vezana za prijem zahteva elektronskim putem nalazi se u funkcionalnoj oblasti COVID-19