Podnošenje zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku za lekove

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije će od ponedeljka, 15.06.2020. prilikom podnošenja zahteva za sledeće postupke:
1. Uvozna dozvola za lek koji nema dozvolu za lek u RS
2. Uvozna dozvola uzoraka leka koji nema dozvolu za lek i referentnih standarda, gde je korisnik Agencija
3. Uverenje za potrebe izvoza lekova u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije (Certificate of Pharmaceutical Product – CPP)
4. Stručno mišljenje o predlogu teksta dodatne markice za lek
5. Stručno mišljenje o zemlji porekla za lek
6. Odobravanje kontrolne markice nosiocu dozvole za lek
7. Obavestenje o datumu početka prometa leka
8. Obaveštenje o datumu prestanka prometa leka
9. Stručno mišljenje – Kategorizacija leka
10. Stručno misljenje za zajedničko pakovanje leka

koristiti novo informatičko rešenje koje se odnosi na korišćenje ePortal LEK.

ePortal LEK omogućava podnošenje zahteva i prateće dokumentacije u elektronskom obliku od strane klijenata i internog sistema kojeg koristi Agencija, u rešavanju zahteva klijenata.

Za novi način poslovanja putem ePortala LEK neophodno je da klijent preuzme SAGLASNOST za elektronsko poslovanje sa Agencijom. Saglasnost i sva obaveštenja u vezi ePortala LEK nalaze se na sajtu Agencije, u funkcionalnoj oblasti eUsluga i eUprava.

Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva nakon ukidanja vanrednog stanja, kao i sva uputstva vezana za prijem zahteva elektronskim putem nalazi se u funkcionalnoj oblasti COVID-19