Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o ograničenjima u primeni leka Androcur (ciproteronacetat) 50 mg tablete zbog rizika od pojave meningeoma.

Objavljeno u kategoriji: Vesti