Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima pismo zdravstvenim radnicima o prekidu primene ulipristal-acetata u terapiji mioma materice dok traje procena rizika od oštećenja jetre

Objavljeno u kategoriji: Vesti