Uputstvo za podnošenje zahteva za ispravku tehničke greške (reklamacije) za vreme trajanja vanrednog stanja

Od 23.03.2020. godine, pa do trajanja vanrednog stanja, zahtev za ispravku tehničke greške (reklamacija) na izlazna dokumenta Agencije koja se odnose na lekove (za humanu i veterinarsku upotrebu) klijent će podnositi isključivo preko portala eUprave. Ukoliko klijent nema mogućnost podnošenja zahteva na navedeni način zahtev može podneti elektronskim putem na adresu hygia.reklamacije@alims.gov.rs.

Zahtev podnosi isključivo odgovorno lice, u skladu sa čl. 27. i 71. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima na memorandumu firme. Preuzmite uputstvo u celosti OVDE .