Uputstvo za sponzore kliničkih ispitivanja u vreme trajanja vanrednog stanja – Verzija, 1.0

Imajući u vidu pandemiju koronavirusa, kao i to da je na teritoriji cele Republike Srbije proglašeno vanredno stanje, a da je Vlada Republike Srbije 17.03.2020. godine uvela dodatne mere u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19, sigurni smo da će i mnoga klinička ispitivanja biti pogođena vanrednom situacijom u vezi sa pandemijom koronavirusom i neće moći da se sprovode na način kako je planirano protokolom i procedurama.

Agencija za lekove i medicinska sredstva (u daljem tekstu Agencija) želi da ohrabri sve istraživače u kliničkim ispitivanjima i njihove timove da preduzmu adekvatne mere predostrožnosti u odnosu na novonastalu situaciju sa pandemijom.
Takođe, Agencija zahteva od sponzora i centara gde se sprovode klinička ispitivanja da odrede potrebne prioritete i mere što je pre moguće, a sve u cilju da se na najbezbedniji mogući način (pre svega po ispitanike) implementira neizbežna promena. Preuzmite UPUTSTVO OVDE .