Obaveštenje povodom vanrednog stanja proglašenog u Republici Srbiji usled pandemije Korona virusa (COVID-19)

17.03.2020.
Obaveštavamo sve zainteresovane strane i javnost da se sve aktivnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS u periodu vanrednog stanja u Republici Srbiji proglašenim usled pandemije virusa COVID-19 obavljaju bez ograničenja. Zaposleni ALIMS ispunjavaju sve zadatke u okviru nadležnosti koje su predviđene i poverene ovoj instituciji zakonima i pravnim aktima Republike Srbije.

U cilju zaštite zdravlja građana Republike Srbije a posebno u svrhu obezbeđivanja stalne dostupnosti svih neophodnih lekova i medicicinskih sredstava, ALIMS će održati kontinuitet rada u svim sektorima. Takođe, dostupni smo za podršku svim državnim organima na zadacima sprovođenja mera i odluka Vlade Republike Srbije koje su donesene u vezi sa vanrednim stanjem a tiču se poslova koje obavlja ALIMS.

U skladu sa uputstvima nadležnih institucija za ograničavanje eventualnog pojavljivanje i širenja bolesti izazvane virusom COVID-19, ALIMS je preduzeo preventivne mere predviđene za ovu svrhu.
Zbog toga posebno molimo sve posetioce ALIMS da u potpunosti poštuju i sprovode postupke za sprečavanje širenja infekcije i da se striktno pridržavaju protokola dezinfekcije prilikom ulaska u prostorije ALIMS i boravka u ovoj instituciji. Potrebna sredstva za ovu svrhu nalaze se pre svega na ulazu u ALIMS i na svim drugim odgovarajućim mestima.
ALIMS pažljivo prati situaciju i preduzeće odgovarajuće i neophodne organizacione i zaštitne mere u slučaju pogoršanja stanja, sve vreme imajući pre svega na umu javno-zdravstveni interes, a o čemu ćemo izdavati obaveštenja na našoj Internet stranici.