Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o preporukama za izbegavanje potencijalno fatalnih grešaka u doziranju metotreksata prilikom terapije inflamatornih bolesti

Objavljeno u kategoriji: Vesti