Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primene leka Xeljanz (tofacitinib) u dozi od 10 mg dva puta dnevno kod pacijenata koji imaju povećan rizik od plućne embolije.

Objavljeno u kategoriji: Vesti