Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite lekova za parenteralnu ishranu od svetlosti kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih neželjenih reakcija kod prevremeno rođenih beba

Fresenius Kabi d.o.o. i B. Braun Adria RSRB d.o.o, nosioci dozvola za lekove za parenteralnu ishranu, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), prosledili su pismo zdravstvenim radnicima o potrebi zaštite lekova za parenteralnu ishranu od svetlosti kako bi se smanjio rizik od ozbiljnih neželjenih reakcija kod prevremeno rođenih beba.

Sažetak

• Lekovi za parenteralnu ishranu koji sadrže aminokiseline i/ili lipide treba da budu zaštićeni od svetlosti (boce i infuzioni setovi) prilikom primene kod novorođenčadi i dece mlađe od dve godine.
• Primena ovih lekova nakon njihovog izlaganja svetlosti, naročito ako sadrže dodatak vitamina i/ili elemenata u tragovima, može uzrokovati teške neželjene reakcije kod prevremeno rođenih beba. Navedeno je posledica stvaranja peroksida i drugih produkata razgradnje usled izlaganja ovih lekova svetlosti.
• Prevremeno rođene bebe su pod povećanim rizikom od razvoja oksidativnog stresa povezanog sa mnogim faktorima rizika, uključujući terapiju kiseonikom, fototerapiju, oslabljeni imunski sistem i inflamatorni odgovor sa smanjenom oksidativnom zaštitom.

Ovo pismo zdravstvenim radnicima odnosi se na sledeće lekove dostupne u Republici Srbiji: Aminoven infant 10%, Intralipid, SMOFlipid, Soluvit N, Vaminolact, Vitalipid N Infant i Lipofundin MCT/LCT 20%.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti „Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove“.