Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ozbiljnog oštećenja jetre uključujući akutnu insuficijenciju jetre koja zahteva transplantaciju kod pacijenata lečenih lekom Actemra (tocilizumab)

Objavljeno u kategoriji: Vesti