Svetska zdravstvena organizacija svrstala Srbiju među 50 najrazvijenijih zemlja u oblasti regulative lekova uključujući i vakcine

Nacionalni regulatorni autoritet Republike Srbije koga čine Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, je upravo dobio potvrdu od strane Svetske zdravstvene organizacije da se može svrstati 50 najboljih na svetu. Naime, uspešno je okončan dugotrajan proces detaljne provere svih parametara, čak 285 indikatora u devet oblasti kojima pomenute institucije potvrđuju kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova u prometu u našoj zemlji. Srbija je tako postala prva zemlja u regionu koja je uspela da ostvari ovakvo postignuće, a globalno stala rame uz rame sa najrazvijenijim državama sveta u pogledu regulative lekova i vakcina u odnosu na 195 članica Ujedinjenih nacija.

Tokom višegodišnjeg rada velikog broja profesionalaca urađena je detaljna analiza sistema i sprovedene su mnoge aktivnosti koje su se odnosile na strateške i razvojne planove, planiranje i pripremu reagovanja u kriznim i vanrednim situacijama kao i brze reakcije u slučajevima pojave potrebe da se izvrši povlačenje leka iz prometa, proces procene dokumentacije i izdavanja dozvole za lek, praćenje i prijavljivanje neželjenih reakcija na lek i koordinacije svih aktivnosti na tom polju, dalje usklađivanje kliničkih ispitivanja lekova sa najvišim svetskim standardima, kao i usavršavanje kontrole kvaliteta svih lekova za humanu upotrebu uključujući i vakcine prema strogo propisanim smernicama. Sve ovo postignuto je bliskom saradnjom sa SZO uz kontinuiranu podršku Ministarstva zdravlja i dokazano nakon strogih provera prema metodologiji koju SZO sprovodi u celom svetu.

Ovaj rezultat pre svega služi kako bi uverio građane Srbije da mogu da budu spokojni jer je time dodatno dokazano da dobro funkcioniše telo koje je dužno da obezbedi da se u zemlji primenjuju propisi kojima se reguliše oblast lekova i da su ti propisi u skladu sa važećim međunarodnim stručnim standardima i zahtevima EU u ovoj oblasti. Primena tih standarda donosi građanima Srbije kontinuiranu i održivu dostupnost lekovima osiguranog i potvrđenog kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je tokom proteklih godina podržavalo mnoge aktivnosti u okviru sprovođenja ovog programa SZO za jačanje sistema kojim se reguliše ceo životni ciklus leka, od njegovog razvoja, preko proizvodnje do krajnjeg korisnika i praćenja svih efekata primene leka.

Zahtevi SZO se neprekidno menjaju i dopunjavaju, i da bismo zadržali ovaj prestižni status moramo najpre da održavamo sve uspostavljene mehanizme i nastavimo da pratimo nove zahteve, kako kroz izmene propisa tako i kroz i primenu najboljih praksi. U godinama koje slede se očekuju nove periodične provere od strane SZO kako bi se potvrdio i održao ovako visok nivo funkcionalnosti i zrelosti regulatornog sistema.