OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo Vas da od 01.07.2019. godine počinje obaveza prijavljivanja bezbednosnih informacija poreklom iz kliničkih ispitivanja u skladu sa Uputstvom za prijavljivanje ozbiljnih i neočekivanih neželjenih reakcija i ozbiljnih neželjenih događaja u toku sprovođenja kliničkog ispitivanja leka, kao i drugih značajnih bezbednosnih informacija, Verzija 2.0, 06/2019, i to na odgovarajućim obrascima.

Gore navedeno Uputstvo i odgovarajući obrasci za prijavu se nalaze u funkcionalnoj oblasti Regulativa, Humani lekovi, Uputstva odnosno Obrasci.