OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da su u novom sistemu za medicinska sredstva objavljene eUsluge koje se odnose na vigilancu i klinička ispitivanja za medicinska sredstva.

Da biste mogli da podnosite Zahtev za vigilancu i klinička ispitivanja elektronskim putem, potrebno je da potpišete SAGLASNOST za elektronsku komunikaciju koja se nalazi na sajtu ALIMSa u funkcionalnoj oblasti eUprava i eUsluge i dostavite je Agenciji prema priloženom uputstvu.