Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od akutnog pankreatitisa i pooštrenim preporukama za kontracepciju pri primeni lekova koji sadrže karbimazol ili tiamazol

Merck d.o.o. Beograd, nosilac dozvole za lek Thyrozol® (tiamazol), film tableta i Predstavništvo Bosnalijek D.D. Beograd, nosilac dozvole za lek Tiastat® (tiamazol), tableta, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, uputili su pismo zdravstvenim radnicima o riziku od akutnog pankreatitisa i pooštrenim preporukama za kontracepciju pri primeni lekova koji sadrže karbimazol ili tiamazol.

Sažetak

Rizik od pojave akutnog pankreatitisa

• Slučajevi akutnog pankreatitisa su prijavljeni nakon terapije lekovima koji sadrže karbimazol/tiamazol.
• U slučaju razvoja akutnog pankreatitisa, potrebno je odmah prekinuti lečenje karbimazolom/tiamazolom.
• S obzirom da ponovljeno izlaganje leku može dovesti do bržeg razvoja rekurentnog akutnog pankreatitisa, karbimazol/tiamazol se ne smeju primenjivati kod pacijenata koji u anamnezi imaju pojavu akutnog pankreatitisa nakon primene ovih lekova.

Pooštrene preporuke za primenu kontracepcije

• Nova procena dostupnih podataka iz epidemioloških istraživanja i prikaza slučajeva ukazuje na povezanost primene karbimazola/tiamazola i pojave kongenitalnih malformacija, ako se ovi lekovi primenjuju u toku trudnoće, naročito u prvom trimestru trudnoće i u visokim dozama.
• Žene u reproduktivnom periodu moraju da koriste efikasna sredstva za kontracepciju tokom lečenja karbimazolom/tiamazolom.
• Potrebno je da se hipertireoidizam kod trudnica adekvatno leči, kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije kod majke i ploda.
• Karbimazol/tiamazol se mogu primenjivati u trudnoći samo nakon pažljive procene individualnog odnosa koristi i rizika i to samo u najnižim terapijski efikasnim dozama, bez dodatne primene tireoidnih hormona.
• Ukoliko se karbimazol/tiamazol primenjuju u toku trudnoće, preporučuje se redovno praćenje majke, ploda i novorođenčeta.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .