Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od Fournier-ove gangrene (nekrotizirajućeg fasciitisa perineuma) kod primene inhibitora natrijum-glukoznog kotransportera 2 (SGLT2)

Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd i Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd, nosioci dozvola za lekove koji sadrže inhibitore SGLT2 [Forxiga (dapagliflozin), Qtern (saksagliptin, dapagliflozin) i Jardiance (empagliflozin)] u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), žele da vas obaveste o sledećem:

Sažetak

• Nakon stavljanja u promet inhibitora SGLT2, prijavljeni su slučajevi Fournier-ove gangrene (nekrotizirajućeg fasciitisa perineuma) koji su bili povezani sa primenom ovih lekova.
• Fournier-ova gangrena je retka, ali ozbiljna infekcija, koja može biti opasna po život.
• Nekrotizirajućem fasciitisu mogu prethoditi urogenitalna infekcija ili perinealni apsces.
• Savetujte pacijente da potraže hitnu medicinsku pomoć u slučaju pojave jakog bola, osetljivosti na dodir, eritema ili oticanja u genitalnom ili perinealnom području praćenih groznicom ili malaksalošću.
• U slučaju sumnje na Fournier-ovu gangrenu, prekinite primenu inhibitora SGLT2 i odmah započnite odgovarajuće lečenje (uključujući antibiotike i hirurški debridman).

U Republici Srbiji dostupni su sledeći lekovi koji sadrže inhibitore SGLT2: Forxiga (dapagliflozin) čiji je nosilac dozvole AstraZeneca i Jardiance (empagliflozin) čiji je nosilac dozvole Boehringer Ingelheim, dok se uskoro očekuje prometovanje leka Qtern (saksagliptin, dapagliflozin) čiji je nosilac dozvole AstraZeneca.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .