Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od aneurizme aorte i disekcije aorte kod pacijenata koji koriste fluorohinolone za sistemsku ili inhalacionu primenu

Nosioci dozvola za lekove koji sadrže fluorohinolone: ciprofloksacin, levofloksacin, ofloksacin, moksifloksacin i norfloksacin u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o riziku od aneurizme aorte i disekcije aorte kod pacijenata koji koriste fluorohinolone za sistemsku ili inhalacionu primenu, sa informacijama u nastavku.

Sažetak

• Fluorohinoloni za sistemsku i inhalacionu primenu mogu povećati rizik za nastanak aneurizme aorte i disekcije aorte, posebno kod starijih osoba.

• Kod pacijenata kod kojih postoji rizik od aneurizme i disekcije aorte, fluorohinolone treba koristiti tek nakon pažljive procene koristi i rizika i nakon razmatranja drugih terapijskih opcija.

• Predisponirajuća stanja za nastanak i razvoj aneurizme i disekcije aorte uključuju aneurizmatsku bolest u porodičnoj anamnezi, raniju pojavu aneurizme ili disekcije aorte, Marfan-ov sindrom, vaskularni oblik Ehlers-Danlos-ovog sindroma, Takayasu-ov arteritis, arteritis džinovskih ćelija arterija, Behçet-ovu bolest, hipertenziju i aterosklerozu.

• Pacijenti treba da budu obavešteni o riziku od nastanka aneurizme i disekcije aorte i o potrebi da zatraže hitnu medicinsku pomoć u slučaju iznenadnog oštrog bola u predelu abdomena, grudi ili leđa.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove” .