Digitalna transformacija poslovnih procesa za medicinska sredstva – najava nove edukacije

Obaveštavamo vas da u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, 20. decembra 2018. godine ponovo organizujemo edukaciju na temu „Digitalna transformacija poslovnih procesa za medicinska sredstva – prikaz novog informatičkog rešenja“, za sve kompanije koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju edukaciji koja je održana 29.11.2018.
Novo informatičko rešenje se odnosi na korišćenje portala koji omogućava podnošenje zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku od strane klijenata i internog sistema kojeg koristi ALIMS u rešavanju zahteva klijenata.
Molim vas da svoje prijave dostavite do 12.12.2018. na adresu: farmacija@pks.rs.
Napominjemo da će se edukacija održati u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, velika sala na drugom spratu.
Ukoliko do sada niste predali, dostavljamo vam SAGLASNOST PODNOSIOCA ZAHTEVA SA ELEKTRONSKOM KOMUNIKACIJOM u postupcima iz člana 3. stav 1. Zakona o medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 105/2017), koju je potrebno popuniti, digitalno potpisati od strane odgovornog lica i dostaviti Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije na adresu: hygia@alims.gov.rs
Uputstvo za digitalno potpisivanje dokumenta nalazi se na veb sajtu ALIMS-a u funkcionalnoj oblasti eUprava i eUsluge .
Saglasnost se dostavlja na ime kompanije, a samoj edukaciji može prisustvovati više osoba iz jedne kompanije.