Nacionalna kontrolna laboratorija – produženje sertifikata o usaglašenosti sistema kvaliteta sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025

Nacionalna kontrolna laboratorija Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dobila je 19. novembra 2018. godine, od Evropskog direktorata za kontrolu lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope (European Directorate for Quality of Medicines and Healthcare of Council of Europe – EDQM of CoE), produženje sertifikata o usaglašenosti sistema kvaliteta sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025.
Kompetentnost Nacionalne kontrolne laboratorije potvrđena je za kontrolu kvaliteta lekova koja se sprovodi fizičko-hemijskim, biološkim i mikrobiološkim metodama.

Produženje sertifikata koje je rezultat rada stručnog i posvećenog osoblja NKL je značajna i sa aspekta zaštite javnog zdravlja i dodatne izgradnje poverenja građana Republike Srbije u visok nivo rada Agencije i njenih organizacionih jedinica, a u pogledu kvaliteta lekova koji se nalaze na tržištu naše države.