Edukacija “Podnošenje zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku za medicinska sredstva”

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje edukaciju koja se odnosi na prikaz novog informatičkog rešenja koje će, nosioci upisa u Registar medicinskih sredstava, koristiti prilikom podnošenja zahteva za medicinska sredstva Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Rešenje se odnosi na korišćenje portala koji omogućava podnošenje Zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku od strane klijenata i internog sistema kojeg koristi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, u rešavanju zahteva klijenata.
Edukacija će se organizovati 29.11.2018, na adresi Privredne komore Srbije, Terazije 23, velika sala.
Detaljnije na sajtu Privredne komore Srbije .