Pisma zdravstvenim radnicima

Objavljena su dva pisma zdravstvenim radnicima. Prvo pismo zdravstvenim radnicima odnosi se za jačanje postojećih ograničenja u primeni rastvora za infuziju koji sadrže hidroksietilskrob (HES) [detaljnije] i drugo u vezi sa ažuriranim spiskom aparata za merenje nivoa glukoze u krvi koji su kompatibilni sa primenom leka Extraneal (ikodekstrin), rastvor za peritonealnu dijalizu [detaljnije] .

Objavljeno u kategoriji: Vesti