Obaveštenje o povlačenju određenih serija lekova SoliPhar, film tablete 5mg i 10mg

Ovim putem vas obaveštavamo da je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), dala saglasnost nosiocu dozvole za lek PharmaS d.o.o., Beograd o povlačenju iz prometa R. Srbije određenih serija lekova SoliPhar, film tablete 5mg (SS16002A, SS16002A/1, SS117001A) i SoliPhar, film tablete 10mg (SS26002A/1,SS26002A/2, SS26002A/3, SS217001A). Za detaljnije pogledajte Alert za lek .
Odluka je doneta zbog odstupanja od standarda kvaliteta za određene serije ovog leka, a na osnovu izvršene rekontrole prilikom koje su dobijeni rezultati ispitivanja nečistoće “SLF N-oksid” izvan odobrene specifikacijske granice u roku upotrebe leka.
Za dodatne informacije možete kontaktirati PharmaS d.o.o., Beograd.