Obaveštenje vezano za klinička ispitivanja lekova

Obaveštavaju se klijenti da je u funkcionalnoj oblasti Regulativa/Humani lekovi/Obrasci/ Obrasci vezani za klinička ispitivanja lekova postavljen: Obrazac zahteva za odobrenje uvoza lekova i medicinskih sredstava za potrebe kliničkog ispitivanja.

Uvoznici lekova i medicinskih sredstava za potrebe kliničkog ispitivanja se obavezuju da od 01.10.2018. godine. koristite isključivo novi obrazac prilikom predaje zahteva i dokumentacije.

Objavljeno u kategoriji: Vesti