Promet i potrošnja lekova za 2017. godinu

Ispunjavajući obavezu poverenu Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je objavila svoju redovnu publikaciju “Promet i potrošnja lekova – 2017. godina”.
Podaci koji su prikupljeni obrađuju se u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i metodologijom koja obezbeđuje dobijanje i prikaz finansijsko-statističkih pokazatelja i zdravstvenih farmakoekonomsko-epidemioloških pokazatelja upotrebe lekova u našoj sredini.

Sve detalje oko nabavke knjige možete videti na strani Publikacije