Obaveštenje o povlačenju serija lekova sa aktivnom supstancom valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. u R. Srbiji

Povodom objavljivanja Alerta za lek o povlačenju lekova koje sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd., ovim putem vas obaveštavamo da je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), u skladu sa odlukom Evropske agencije za lekove (EMA) kao i nadležnih nacionalnih regulatornih tela odgovornih za lekove, dala saglasnost o povlačenju iz prometa R. Srbije svih lekova koje sadrže aktivnu supstancu valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Chuannan Site, Duqiao, Linhai, Kina.
Odluka je doneta usled sumnje u kvalitet aktivne supstance valsartan proizvođača Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Chuannan Site, Duqiao, Linhai, Kina.
U Republici Srbiji povlače se sledeći lekovi nosioca dozvole HEMOFARM AD – Vršac, do nivoa apoteka, bolničkih apoteka i veleprodaja:
• Yanida, film tablete, 28x 80 mg
• Yanida, film tablete, 28x 160 mg
• Yanida plus, film tablete, 28 x (80 mg+12,5 mg)
• Yanida plus, film tablete, 28 x (160 mg+12,5 mg)
• Yanida plus, film tablete, 28 x (160 mg+25 mg)
Lekovi koji se nalaze u magacinu nosioca dozvole ACTAVIS d.o.o.- Beograd i koji neće biti pušteni u promet do nivoa apoteka, bolničkih apoteka su:
• Solvitenz film tablets, 30×40 mg, serija: 273417
• Solvitenz film tablets, 30×80 mg, serije: 470817 i 470917
• Solvitenz film tablets, 30×160 mg, serija: 471917
• Solvitenz plus film tablets, 30x (80mg+12.5 mg) serije: 492217 i 014818
• Solvitenz plus, film tablets, 30x (160mg+12.5 mg) serija: 468717
• Solvitenz plus, film tablets, 30x (160mg+25 mg) serije: 421217 i 421417