Esmya: nove mere minimizacije rizika od pojave retkog ali ozbiljnog oštećenja jetre

Evropska Agencija za lekove (European Medicines Agency, EMA) je preporučila mere koje treba preduzeti u cilju minimizacije rizika od retkog ali ozbiljnog oštećenja funkcije jetre prilikom primene leka Esmya (ulipristal-acetat). Nakon implementacije novih mera, terapija lekom Esmya će moći da se započne samo kod određenih žena.

Ove mere uključuju: uvođenje kontraindikacije kod žena koje imaju postojeće probleme sa jetrom, sprovođenje testova funkcije jetre pre započinjanja, u toku i nakon prestanka terapije, uvođenje kartice za pacijentkinje koja će ih informisati o potrebi praćenja funkcije jetre i kontaktiranja lekara ukoliko dođe do razvoja simptoma oštećenja jetre. Dodatno, primena leka u više od jednog terapijskog ciklusa je ograničena samo na žene koje nisu podobne za operaciju.

Lek Esmya se primenjuje u terapiji umerenih do teških simptoma fibroida materice (benignih tumora materice). Dokazano je da je ovaj lek efikasan u redukciji krvarenja i anemije povezanih sa ovim stanjem, kao i u smanjenju veličine fibroida. DETALjNIJE …