Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o povećanom riziku od neuspeha lečenja i povećanom riziku za prenos HIV infekcije sa majke na dete usled izloženosti niskim vrednostima darunavira i kobicistata tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće.

Objavljeno u kategoriji: Vesti