Objavljeno je Obaveštenje povodom preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance

Objavljeno je Obaveštenje povodom preporuke Komiteta za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) pri Evropskoj agenciji za lekove (EMA) za suspenziju dozvola za lekove koji sadrže hidroksietilskrob (HES)

Objavljeno u kategoriji: Vesti