Potpisan sporazum o saradnji između ALIMS-a i Kancelarije za IT i eUpravu

Spec.dr.med. Saša Jaćović direktor ALIMS-a i Doc.dr. Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu su potpisali sporazum o saradnji ove dve državne institucije. Sporazum podrazumeva uvođenje novih sistema elektronske uprave i informacionih tehnologija i eksploataciju svih kapaciteta Kancelarije i ALIMS-a za potrebe daljeg razvoja sopstvenih informacionih sistema.

Glavni aspekti sporazuma se odnose na korišćenja nacionalnog Portala eUprava i to posebno eksternog modula za G2B podršku – ePodnošenje zahteva klijenata Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. E-podnošenje zahteva omogućava veću efikasnost u poslovanju sa klijentima i dovodi do razvoja integracije eZdravstva, eUprave i eFarmacije, čime se postižu konkretne olakšice kroz smanjenje direktnih troškova, ali i uštede vremena i angažovanja resursa.

Aspekti sporazuma su takođe i korišćenje modula za elektronski potpis i vremenski žig, modula za javne rasprave – eParticipacija i modula za G2G podršku novom Zakonu o upravnom postupku – eZUP, modula za elektronsko plaćanje – ePlaćanje +, korišćenja nacionalnog Portala otvorenih podataka; korišćenja kapaciteta informaciono-komunikacione mreže republičkih organa, državnog Data centra i centara za informacionu bezbednost (CERT); saradnje u oblasti istraživanja i projekata finansiranih iz međunarodnih i nacionalnih fondova i korišćenja međusobnih razvojnih, obrazovnih i istraživačkih kapaciteta i drugih kapaciteta informacionih tehnologija i elektronske uprave.

Kancelarija za IT i eUpravu i ALIMS Kancelarija za IT i eUpravu i ALIMS

Ovaj sporazum je još jedan pokazatelj napretka državne uprave u smislu postizanja evropskih i svetskih standarda u ePoslovanju, koji imaju direktne implikacije na rad institucija i industrije. Poseban značaj i doprinos imaju dostupnosti terapije i dijagnostičkih sredstava koji na kraju vode ka boljem zdravlju pacijenata u Srbiji i blagovremenu dostupnost kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova i medicinskih sredstava.

Uporedo sa ovim projektom, navodimo da je ALIMS među prvima usvojila koncept „otvorenih podataka“ i na nacionalnom portalu otvorenih podataka otvorila devet setova otvorenih podataka koji se pre svega odnose na registre humanih i veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, registar generičkih naziva medicinskih sredstava, registar odobrenih kliničkih ispitivanja i drugo.