Uputstvo u vezi sa postupkom odobravanja edukativnih materijala kao dodatnih mera minimizacije rizika

Objavljeno je revidirano Uputstvo u vezi sa postupkom odobravanja edukativnih materijala kao dodatnih mera minimizacije rizika (verzija 2, 02/2018). Ovo Uputstvo je izmenjeno u skladu sa novim cenovnikom. Verzija 2 navedenog Uputstva sa naznačenim izmenama dostupna je OVDE , a prečišćena (clean) verzija dostupna je u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca. Uz navedeno Uputstvo objavljujemo i OBRASCE za Zahtev za procenu mera minimizacije rizika i edukativnog materijala, odnosno Zahtev za procenu IZMENA I DOPUNA mera minimizacije rizika i edukativnog materijala.