OBAVEŠTENjE o novom načinu podnošenja Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek /medicinsko sredstvo

Obaveštavamo klijente da na stranici Agencije možete naći nove obrasce Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo i to u funkcionalnoj celini Regulativa , dok je u padajućem meniju potrebno izabrati celine Humani lek/Obrasci , ili Veterinarski lek/Obrasci , ili Medicinska sredstva/ Obrasci o novom načinu podnošenja Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek ili medicinsko sredstvo.

Obaveštenje o novom načinu podnošenja Zahteva za dobijanje odobrenja za upotrebu promotivnog materijala za lek/medicinsko sredstvo možete preuzeti OVDE .