Objavljena nove eUsluge i uputstva koja se odnose na podnošenje zahteva za kliničke studije

U funkcionalnoj oblasti Eusluge i Euprava objavljena su nova uputstva:

    “Uputstvo za podnosioce zahteva za klinička ispitivanja” i
    “Uputstvo za kontakt osobe Etičkog odbora”, namenjena podnosiocima zahteva za klinička ispitivanja.

Obaveštavamo podnosioce zahteva za klinička ispitivanja da su objavljene nove eUsluge vezane za podnošenje zahteva za kliničke studije:
– ePodnošenje zahteva za ODOBRENjE/PRIJAVA kliničkog ispitivanja za HUMANI LEK
– ePodnošenje zahteva za odobrenje IZMENA I DOPUNA kliničkog ispitivanja za HUMANI LEK
– ePodnošenje zahteva za obaveštenja o ZAVRŠETKU kliničkog ispitivanja za HUMANI LEK
– ePodnošenje zahteva za ODOBRENjE/PRIJAVA kliničkog ispitivanja za MEDICINSKO SREDSTVO
– ePodnošenje zahteva za odobrenje IZMENA I DOPUNA kliničkog ispitivanja za MEDICINSKO SREDSTVO
– ePodnošenje zahteva za obaveštenja o ZAVRŠETKU kliničkog ispitivanja za MEDICINSKO SREDSTVO

Da biste podneli eZahteve za objavljene usluge koje se odnose na klinička ispitivanja neophodno je da se na portalu eUprave ovlastite za podnošenje istih.
U dokumentu“ Vodič za industriju V 2.0. – ePodnošenje zahteva klijenata i provera statusa podnetog zahteva“ u delu “III Administracija korisnika i dodela ovlašćenja” nalazi se detaljno uputstvo koje se odnosi na administraciju i dodelu ovlašćenja.