Važno obaveštenje za nosioce dozvola

U Funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca objavljeni su konačni obrasci propratnih pisama čija je primena obavezna u postupcima prijave ICSR sa teritorije R. Srbije, ICSR van teritorije R. Srbije, zatim za dostavljanje Periodičnog izveštaja o bezbednosti leka i Plana upravljanja rizikom.

Zahvaljujemo se odgovornim licima za farmakovigilancu na prosleđenim komentarima i sugestijama na sadržaj propratnih pisama