Novi obrasci za obustavu postupka

U funkcionalnoj oblasti Regulativa, Humani lekovi, Medicinska sredstva i Veterinarski lekovi postavljeni su novi obrasci za obustavu postupka (delimično i u celosti). Obrasci važe za predmete koji se predaju ALIMS-u sa početkom 2018. godine, odnosno sa početkom važenja novog cenovnika.
Za predmete primljene pre 2018. godine koriste se stari obrasci (verzije iz 2016. godine) koji se takođe nalaze na sajtu ALIMS-a.

Objavljeno u kategoriji: Vesti