Pisma zdravstvenim radnicima

Objavljena su pisma zdravstvenim radnicima o riziku od progresivne multifokalne leukoencefalopatije pri primeni kladribina (Litak) i o leku Eligard i medikacijskim greškama vezanim za isticanje leka usled prejakog stezanja sigurnosne igle prilikom rekonstitucije leka.

Objavljeno u kategoriji: Vesti