Pismo zdravstvenim radnicima

Kompanija Uni-Chem d.o.o., kao nosilac dozvole za lek Litak (kladribin) u Republici Srbiji, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputila je pismo zdravstvenim radnicima o riziku od progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) pri primeni ovog leka.

    Sažetak

Prijavljeni su slučajevi progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML), uključujući slučajeve sa smrtnim ishodom.
Dijagnoza PML-a prijavljena je 6 meseci do nekoliko godina nakon lečenja kladribinom.
Povezanost kladribina i progresivne limfopenije prijavljena je kod nekoliko od tih slučajeva.
PML je potrebno razmotriti kao moguću diferencijalnu dijagnozu kod pacijenata sa novim ili pogoršanim neurološkim, kognitivnim ili bihejvioralnim znakovima ili simptomima.
Ako se sumnja na PML, pacijenti se ne smeju dalje lečiti kladribinom.

    Dodatne informacije

Kladribin je purinski nukleozidni analog koji deluje kao antimetabolit. Lek Litak je indikovan za lečenje leukemije vlasastih ćelija (HCL). S obzirom na to da kladribin može da indukuje mijelosupresiju i imunosupresiju, kao i limfopeniju koja može da traje nekoliko meseci, može da poveća rizik od PML-a.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete da pogledate ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove”.