Održana edukacija „Farmakovigilanca – regulatorni i praktični pristup“.

U Beogradu, 24. novembra 2017. godine, u organizaciji Privredne komore Srbije i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), održana je edukacija za odgovorna lica za farmakovigilancu nosilaca dozvole za lek i njihove zamenike pod nazivom „Farmakovigilanca – regulatorni i praktični pristup“.

PKS

PKS

Predstavnici Nacionalnog centra za farmakovigilancu održali su predavanja koja su obuhvatila sledeće teme:
• Pojmovi u farmakovigilanci
• Propisi iz oblasti farmakovigilance u Republici Srbiji i Evropskoj uniji
• Prijavljivanje i procena slučajeva neželjenih reakcija na lek
• Periodični izveštaj o bezbednosti leka
• Plan upravljanja rizikom
• Dodatne mere minimizacije rizika

Dodatno, ispred Sektora za medicinska sredstva održano je predavanje o vigilanci medicinskih sredstava u Republici Srbiji. Učesnici edukacije upoznati su i sa kontrolom sistema farmakovigilance kod nosioca dozvole za lek kroz predavanje koje je održala predstavnica Odeljenja za inspekciju za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja.

PKS

PKS

Informacije o održanoj edukaciji dostupne su i na sajtu Privredne komore Srbije.