Obaveštenje

U Funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca objavljeni su primeri strukture i sadržaja propratnih pisama za prijavu ICSR sa teritorije R Srbije, ICSR van teritorije R Srbije, zatim za dostavljanje Periodičnog izveštaja o bezbednosti leka, kao i za dostavljanje Plana upravljanja rizikom.

Odgovorna lica za farmakovigilancu i njihovi zamenici mogu slati sugestije i komentare koji se tiču propratnih pisama na i-mejl adresu farmakovigilanca@alims.gov.rs do 31.12.2017.