Program 13. tradicionalnog godišnjeg simpozijuma ALIMS

Program 13. ALIMS simpozijuma sa međunarodnim učešćem “U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije”.

Datum i mesto: 20-21. oktobra 2017. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu

Organizatori:
– Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS)
– Grupacija domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komore Srbije
– Udruženje inovativnih proizvođača lekova – INOVIA
– Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS

Preuzmite program OVDE .

Prijave se obavljaju preko zvaničnog sajta simpozijuma: www.simpozijum-alims.rs